Generalforsamling

Hermed indkaldes I til generalforsamling på Jernbanegade 23,1, 3600 Frederikssund torsdag d. 30. maj 2013 kl. 14.00.

Dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Godkendelse af årsrapporten.
  4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Forslag fra bestyrelse eller kapitalejer.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Der er kun adgang til generalforsamlingen for bestyrelse og aktionærer. Indkaldelsen vil ligeledes fremgå af Kalvøens hjemmeside.

Der vil ikke blive udsendt indkaldelse per brev til aktionærerne.