Nyheder

Nyheder uge 49 2013 (Prospekt Hotel Kalvø, Frederikssund)

Hotel Kalvø er under projektering. Der er ingen tvivl om, at den unikke beliggenhed gør dette hotelprojekt til noget særligt. Hotel Kalvø vil komme til at ligge ved Roskilde Fjord, direkte ned til vandet på den ene side og med park og skov på den anden. Samtidigt er beliggenheden en naturlig del af det stemningsfulde byliv. 

Læs mere her

 

Nyheder uge 31 2013 (opsummering af året 2012 samt nye tiltag/aktiviteter)

Bestyrelsen i Kalvøen a/s måtte primo 2012 konstatere at det ikke var mulig at finde kvalificeret forpagter, der kunne løfte opgaven med at drive restaurant Kalvø derfor blev det besluttet at ansætte Rasmus S Rasmussen som direktør og daglig leder Rasmus S Rasmussen var 38 år og havde i 12 år bestridt leder job i DFDS catering.

Herudover blev der stiftet et drift selskab med as kapital på kr. 500.000

Rasmus S Rasmussens startopgave var at udarbejde budget og handlingsplan for de første tre år. 


Restaurant Kalvøs drift 2012
.

22 marts 2012 genåbnede restaurant Kalvø. Virkningen af forpagters lukning i 2010; Denne del viste sig at blive en større udfordring end umiddelbart antaget ved opstarten. Skepsissen, rygterne, samt viden om hvorvidt Restaurant Kalvø var genåbnet viste sig at give større udslag end beregnet.
Der skulle bruges meget tid, annoncering osv. for at få formidlet Restaurant Kalvø nye budskab. Ledelsen måtte konstatere at dette ville tage minimum 12 mdr. at formidle dette nye budskab om en ny og Stærk Restaurant Kalvø, som igen skal være byens foretrukne sted at holde fest mv. Restaurant Kalvø A/S ejes 100% af Kalvø A/S, der har en egenkapital på ca.10 mio.

Driften havde været indstillet siden forpagter sluttede ultimo 2010. Det var på forhånd besluttet hvilken type forretning Restaurant Kalvø skulle være, samt hvorledes Kalvø skulle fremstå. Herefter blev der udarbejdet en 3 års strategiplan med driftsbudget, som ledelsen fremover ville sigte efter. Denne strategi er opdelt i 3 faser, hvoraf det første trin betragtes som restaurant Kalvø ´s primære forretning, nemlig fester og arrangementer.

Restaurant Kalvø reetableret som en fest- og arrangementsforretning, som primær aktivitet. Herudover er der på hverdage skabes aktivitet via kursus, møder, foreningsliv, udflugtsmål, egne events mv. Forretningsstrategien bygger på at alle arrangementer forudbestilles.

Trin 1 (primær forretning) Selskaber, fester, arrangementer af enhver art. Konference, møder og kickoff, med eller uden forplejning

Trin 2 Events, egne aktiviteter i forbindelse med begivenhed eller lign. Vikingespil, julefrokost mv.

Trin 3 Catering, mad ud af huset, frokostløsninger til firmaer i lokalområdet og sommerfrokost restaurant.

Evaluering af Trin 1 > 2012.

Der blev afholdt fester og arrangementer. Heriblandt både bryllupper, konfirmationer, sølvbryllupper og fødselsdage. Dette var første år, ordrebogen booket som budgetteret med undtagelse af oktober.

Ledelsen fik i oktober 2012 etableret en rammeaftale med en offentlig virksomhed, således at Restaurant Kalvø afholder deres dagsmøder og kurser. Dette er meget positivt for første år. Samt effekten af dette kan ses i for bookningerne for 2013.

Evaluering af trin 2, 2012.

Ledelsen fik afprøvet forskellige muligheder det første år. Ledelsen lærte hurtigt, at det er muligt at skabe nogle fornuftige arrangementer på kendte mærkedage som, mors dag, Sankt Hans mv. hvilket Restaurant Kalvø skal fremadrettet. Desværre nåede ledelsen i 2012 ikke at få etableret et samarbejde med andre aktører på Kalvø området. Der ligger også et stort potentielt marked for julefrokoster, som skal udnyttes i 2013.

Evaluering af trin 3, 2012.

Ved udgangen af 2012 fik ledelsen så småt etableret restaurant Kalvø mad ud af huset koncept, men dette skal Restaurant Kalvø først rigtigt i gang med i 2013.

Nyt områder er også frokostmøders, samt frokost løsninger.

Ledelsen tror på at der er et marked for det, men restaurant Kalvø skal have den primære forretning i gang som første prioritet. Ledelsen fik i 2012 afprøvet a la carte sommerfrokost restaurant. Dette gik i konflikt med Restaurant Kalvøs fester og arrangementer, hvorfor ledelsen har valgt ikke at forsætte denne del i 2013.

Store udfordringer i 2012:

Personale, Oprindeligt var det meningen at der skulle startes blødt op med dag til dag ansatte efter behov. Det blev dog hurtigt meget tydeligt, at det var en nødvendighed med ansættelse af både fast fuldtids kok, køkkenhjælp og tjener. For at holde den meget høje kvalitet som restaurant Kalvø er kendt for. Ved årsskiftet til 2013 blev det besluttet at ansætte yderligere en fast kok.

Afrunding på 2012;

Selvom der har været mange udfordringer, ser ledelsen meget positivt på 2012, som følger den lagte strategiplan, som følger det lagte budget.

Ordrebogen 2013 viser på nuværende tidspunkt en forbooking på 60 % af den budgetterede omsætning.

2013 og 2014 vil vise at Kalvø har en berettigelse til fungere som den forretning, som ledelsen gjort til sin vision. Restaurant Kalvø startede i marts 2012 fra nul, manglende vedligehold, stort set intet brugbart service, intet køkkenudstyr, tom ordrebog. I 2012 fik ledelsen taget hånd om manglende vedligehold på stedet. Ledelsen fik gjort både køkken og restaurant klar med alt som er nødvendige for en kvalitetsdrift. Ledelsen fik leveret gode oplevelser til kunderne med gode fester, som skulle grundlægge Restaurant Kalvøs renomme som en ny flot kvalitets restaurant.

Ledelsen har fået mange positive tilkendegivelser på afholdte arrangementer. Ledelsen fik ved udgangen af 2012 et solidt team på plads som skal løfte de mange opgaver i 2013/14. Samt megen erfaring vedr. Restaurant Kalvø, blandt andet omkring hvad ønsker borgere fra by, land. Ledelsen fik i 2012 skabt nogle super gode relationer, som ledelsen tror meget på at Restaurant Kalvø vil få megen glæde af fremover.

Det er med stor tilfredshed at Ledelsen aflevere et regnskab der følger de lagte planer og budgetter” Det er med stor glæde at ledelsen ser frem til 2013 med mange tilfredse kunder. 2013.

Året startede med udfordringer men de blev løst af restaurant Kalvøs daglige ledelse”

Lokaler og inventar bliver løbende i istandsat og fornyet.

Den hidtidige dispensation til at bygge hotel udløb i sidste kvartal af 2012.

Der blev i samarbejde med Frederikssund kommune indgivet ansøgning den 19 jan 2013.

Efter en del supplerende oplysninger blev der givet tre årig dispensation 10. juni med 4 ugers høringsfrist
Der er ikke kommet indsigelser.

Herefter kan arbejdet med at få et hotel projekt igangsat starte” Det vigtigste er at få et projekt tilpasset de lokale forhold, Samt naturligvis respektere det grundlag hvormed at dispensationen for kystlinjen er givet” Alt det skal indarbejdes i en ansøgning til egentlig byggetilladelse som kommunen er sagsbehandler på.

Men for at færdiggøre dette arbejde er det nødvendig at få kontakt til en kvalificeret hotel operatør” Det søgningsarbejde er sat i gang” 

Se illustrationstegninger, øvrigt materiale samt artikel fra Lokalavisen Frederikssund her: Området, Bygning, øvrigt materiale30. juli 2013 Lokalavisen Frederikssund 


Nyheder uge 44

Bestyrelsesmødet i Kalvøen A/S d. 1. november er udsat til d. 6. december. Lokalerne er ved at blive renoveret, og vi se frem til at vise bestyrelsen resultatet d. 6. december.

 

Nyheder uge 38

Kalvøen har fået en udvendig renovering hvor træværk er blevet malet, flisegærde er rettet op og ovenlys renoveret m.m.

Der arbejdes stadig på at finde den helt rette løsning mht. forpagtning af Restauranten.

Der afholdes bestyrelsesmøde i Kalvøen A/S d. 1. november.

 

Nyheder uge 17

Der blev afholdt bestyrelsesmøde d. 26.4.2011 kl. 18.00. 

Den årlige generalforsamling blev afholdt d. 26.4.2011 kl. 19.00. Se referat for generalforsamling 2011 her.

  

Nyheder uge 13

Indkaldelse til general forsamling tirsdag d. 26. april kl. 19.00 på Kalvøvej 20, 3600 Frederikssund.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  3. Godkendelse af årsrapporten
  4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Forslag fra bestyrelse eller kapitalejer
  6. Valg af bestyrelse. Mogens Hansen ønsker ikke genvalg. Birgitte Wæde stiller op til valg
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Adgangskort er nødvendigt for at deltage i general forsamlingen. Disse udleveres mod forevisning af aktiebrev hos OK revision, Jernbanegade 23,1., 3600 Frederikssund indtil dagen før general forsamlingen.

 

Med venlig hilsen
Kalvøen A/S

 

Nyheder uge 3

Kalvøen A/S arbejder stadig på at finde den rette forpagter, og har pt. flere interessante emner.

Såfremt I ønsker nærmere informationer er I velkommen til at kontakte os på 47310225.

  

Nyheder uge 49

Frederiksborg Amtsavis

http://www.sn.dk/Restaurant-i-betalingsstandsning/Frederikssund/artikel/100523

FORPAGTER

Forpagter Restaurant Kalvø ApS. har d. 7.12 afleveret nøglerne til ejer,

Kalvøen A/S, og lukket forretningen.

Vi beklager situationen, men arbejder på højtryk for at finde den rette løsning,

så I også fremover kan holde jeres fester og mærkedage i de flotte

omgivelser.

Vi arbejder allerede med flere interesserede, men skulle du have seriøs

interesse i at videreføre en lang tradition med fortrinsvis afholdelse af selskaber/

mærkedage for Frederikssund & Omegns borgere, så er chancen

der nu.

Restaurant Kalvø ligger højt, i naturskønne omgivelser med udsigt direkte

til Roskilde Fjord, tæt på Frederikssund havn.

Restauranten har eksisteret i mange år til glæde for utallige mennesker,

og støttes op af en del lokale foreninger, såsom Rotary, Frederikssund

Fugleskydeforening m.fl.

Lokalerne kan også anvendes til afholdelse af kurser o.lign.

Der er plads til ca. 250 personer.

Den årlige omsætnings skønnes at ligge på ca. 5 mio.

Ejer af ejendommen er interesseret i at udleje lokalerne til den rette seriøse

forpagter for en længere årrække. Der er allerede dialog med interesserede

parter, men er du interesseret, kan du sende skriftlig ansøgning til

Kalvøen A/S

c/o OK Revision

Jernbanegade 23, 1. - 3600 Frederikssund

Husk at skrive din mailadresse samt telefonnummer.

Alle vil blive kontaktet telefonisk efter d. 20.12.

 

Nyt fra Lokalavisen

 

http://frederikssund.lokalavisen.dk/kendt-restaurant-i-betalingsstandsning-/20101208/artikler/712089819/1009

  

Bestyrelsen i Kalvøen A/S havde i dag sat et møde op med forpagter Claus Bruun, for at drøfte et fortsat fremtidigt samarbejde. Claus Bruun mødte op til mødet, med en meddelelse om at han per d.d. (d. 7.12) var gået i betalingsstandsning.

 

Bestyrelsen beklager ovennævnte situation både i relation til Claus, men også i relation til Restaurant Kalvøs kunder. Vi arbejder p.t. på højtryk for at finde en løsning, og kunder der har bestilt arrangementer eller vil bestille arrangementer, opfordres til at ringe på Restaurant Kalvø’s telefon nummer 47310225 som stadig vil være åben og blive betjent.

 

Yderligere relevant information vil løbende blive lagt på www.kalvoen.dks hjemmeside.

 

 

Med venlig hilsen
Kalvøen A/S

 

 

  

Nyheder uge 48

  

Der udsendes et brev til aktionærer vedrørende tvangsindløsning. Se menupunktet "tvangsindløsning".

 

Der afholdes bestyrelsesmøde i Kalvøen A/S tirsdag d. 7.12.2010

 

Nyheder uge 28

  

Der sendes i uge 28 et brev til samtlige aktionærer vedr. tilbud om køb af aktier. Se menupunktet 'Tilbud til aktionærer'.

    

Referat af sidste general forsamling kan ses under punktet Generalforsamling.

  

Nyheder uge 14

 

Der afholdes Generalforsamling onsdag d. 28.4.2010 kl. 17.00 på Restaurant Kalvø. Se indkaldelsen under hovedmenuen 'Generalforsamling' på forsiden.

  

Nyheder uge 40

 

Vi har fået forlængelse af dispensationen fra strandbeskyttelseslinjen, og der har ikke været nogle klager. Se under punktet 'Dispensation'.

  

ASX 620 A/S mezzanin har fremsendt tilbud til aktionærer vedrørende køb af deres aktier se punktet 'Tilbud til aktionærer'.

  

Der afholdes bestyrelsesmøde d. 6.10.2009 kl. 19.30.

  

Nyheder uge 15

 

Der afholdtes general forsamling d. 7. april. Se referatet under menupunkt 'Referat fra GF'.

   

Nyheder uge 3-11

  

Vi har i ugerne 3 til 11 arbejdet på selvbetjeningshotelkonceptet. Hotellet havde 68 værelser, 5 hotellejligheder og ca 280 kvm konferencefaciliteter.


Vi har afholdt møder med arkitekt, kommune og Miljøcenter Roskilde og der er opnået enighed om at konceptet er dækket under administrationsgrundlaget. Der har været en flot opbakning fra kommunen.


Vi har fået en branchemand samt Horesta til at gennemgå vores endelige driftsbudget. Etableringsbudget er gennemgået af en lokal entreprenørmand.

 
Det er med beklagelse at vi må meddele at vi ikke kan indstille til at Kalvøen A/S bygger et selvbetjeningshotel. På trods af et selvbetjeningshotel vil have yderst begrænsede udgifter til løn og personale, vil slutdækningsbidraget være for beskedent i forhold til risikoen og usikkerheden ved opførelsen af et hotel til ca. 45 Mill.kr.


Vi har pt. ingen konkrete planer med Kalvøen A/S. Vores tanke er at selskabet skal ’hvile’ og vi vil derfor nu have fokus på at minimere udgifterne og afvikle mulige forpligtelser.

 


Følgende pressemeddelelse udsendes:

 

Pressemeddelelse    

Hotelprojekt på Kalvøen

 

Det er med beklagelse at vi efter utallige analyser og undersøgelser gennem de sidste 9 måneder må meddele at vi ikke kan indstille til at Kalvøen A/S bygger et hotel. Den sidste løsning vi har arbejdet på var et selvbetjeningshotelkoncept. På trods af et selvbetjeningshotel vil have yderst begrænsede udgifter til løn og personale vil slutdækningsbidraget være for beskedent i forhold til risikoen og usikkerheden ved opførelsen af et hotel til ca. 45 Mill.kr.


Der kan læses mere om vores arbejde med projektet på www.kalvoen.dk under nyheder.
For yderligere informationer eller spørgsmål kan undertegnede kontaktes på telefon 31239295.

 

Med venlig hilsen
Kalvøen A/S

 


Kalvøens årsregnskab er under udarbejdelse. Aktionærer kan henvende sig hos OK revision efter d. 24. Marts for udlevering af kopi.


Der afholdes general forsamling d. 7.4 kl. 17.00 på Restaurant Kalvø. Se under indkaldelse til GF.

   

Nyheder uge 52-02 

 

Godt nytår!

 

Der arbejdes stadig videre på selvbetjeningskonceptet.

  

Nyheder uge 49-51

 

Der arbejdes videre med selvbetjeningskonceptet samt mulighederne for at lave et miljørigtigt Hotel.

 

Kalvøen A/S ønsker en god jul og et godt nytår.

 

Nyheder uge 46 - 48

 

Mette Hay-Schmidt er i kontakt med www.primus-motor.com vedrørende drøftelse om fundraising, såfremt vi kan lave et miljørigtigt hotelkoncept.

 

Der har været kontakt til flere operatører/interessenter, blandt andet Grand Park Hotel, Korsør og Connie Christensen, Vilcon gruppen som er kommet med konstruktive forslag og input til projektet.

 

Mette Hay-Schmidt har haft møde med Miljøcenter Roskilde for drøftelse af projektet.

 

Der har været møder med Mangor & Nagel vedrørende hotellets udformning og indretning.

Der har været møde med Mogens Stendrup vedrørende feasibility-studiet.

 

Der har været møde med DGI for at drøfte eventuelle samarbejdsmuligheder.

 

Der arbejdes p.t. på et selvbetjeningshotel og konferencekoncept. Mette Hay-Schmidt har haft møde med Jens Wendell, BB Hotels for input og sparring.

   

Nyheder uge 45

 

Mette Hay-Schmidt havde møde med NCC Construction Peter Gamst og Michel Reumert Reffs. Mette Hay-Schmidt fik input til indretningsmuligheder samt øvrig sparring. Peter Gamst henviste til NCC’s ejendomsmægler for yderligere at kunne fastlægge hotellejlighedernes størrelse samt indretning.


Mette Hay-Schmidt har haft møde med Mangor & Nagel og Knud Larsen. Knud Larsen kom med input og ideer til projektet.

 

Nyheder uge 44

  

De aktionærer der har udnyttet tegningsretten kan afhente deres nye aktiebreve hos OK Revision, Jernbanegade 23, 1., 3600 Frederikssund. Der vil blive sendt et brev ud til disse aktionærer. 

 

Nyheder uge 43

 

MHS afholder møde med Mangor & Nagel og Knud Larsen tidligere konsulent på projektet d. 5.11.2008 for at undersøge øvrige muligheder.

 

Møder uge 43

 

MHS har haft møde med Landinspektør Sven Kofoed Møller om input og sparring.
MHS har haft møde med Peter Gamst NCC Constrution Danmark A/S om input og sparring.

  

Nyheder uge 42

 

Der blev afholdt bestyrelsesmøde d. 30.09.2008. Der arbejdes nu på to alternativer mht. hotelprojekt Kalvøen A/S.

  

Aktiebrevene til de aktionærer der udnyttede tegningsretten forventes færdige i uge 44.

 

Nyheder uge 38

 

Behovsanalyse


Vi har modtaget behovsanalysen fra Saabye Stendrup & Partners. Denne gennemgås og drøftes med bestyrelsen.

 

Bestyrelsesmøde


Der er bestyrelsesmøde d. 30.9 kl. 19.00.


 

Nyheder uge 37

 

Møder

 

MHS/LT havde møde med Enan Galaly vedrørende et potentielt samarbejde.


MHS havde møde med kommunen, arkitekt samt advokat for at gennemgå projektet samt projektets muligheder samt tidsplan.

 

Kontakter

 

MHS har haft kontakt til Choice og Sjælsøgruppen.

 

Aktiebreve


Aktiebreve til de aktionærer der tegnede i forbindelse med kapitaludvidelsen er under udarbejdelse. Vi forventer at de fremsendes til aktionærerne indenfor de kommende uger.


 

Nyheder uge 36

  

Der er ikke mange nyheder fra uge 36, da vi afventer markeds- og behovsanalyse.


 

Møder


MHS har møde med Peter Ryborg og Karen B. Rasmussen fra kommunen, Jan Clausen og Torben Nagel fra Mangor & Nagel, Birgitte Refn Wenzel, advokat på fredag d. 12.9 for gennemgang af tids- og handlingsplan samt input, generel sparring.

  

Nyheder uge 35

  

Kontakter


MHS er i kontakt med Choice Hotels.


MHS og LT har møde med Enan Galaly d. 10. september


Behovs/markedsanalyse


Behovs/markedsanalyse forventes stadig færdig d. 15. september.


 

Tids- og handlingsplan


Tids- og handlingsplan for projektet er under udarbejdelse. Denne offentliggøres når den er endelig vedtaget.

 

Nyheder uge 34

 

Kontakter 

 

MHS har haft kontakt til Lorenz Jørgensen, Filip Dyvekær, Vilcongruppen [medlem af Best-Western], SAS Radissons development afdeling  samt Sjælsøgruppen.

 

MHS har møde med Danske-Hoteller d. 9.9.2008.


MHS har haft kontakt til Nordic Hotel Group, Lotte Wagner. [Hotel/konferencebooking bureau]. MHS har møde med LW d. 3.9.2008 for input og sparring.

 

Analyse

 

Behovs/markedsanalyse forventes stadig færdig d. 15. September.


Beskæring af træer på Kalvøen


Vi arbejder stadig på nænsom beskæring af træer.


 

Nyheder uge 33

 

Møder uge 33


Mette Hay-Schmidt havde møde med Mangor & Nagel samt advokat Birgitte Refn Wenzel fra Mazanti-Andersen, Korsø Jens & Partnere om plangrundlaget for hotel på Kalvøen.

 

Kontakter


Mette Hay-Schmidt har haft kontakt til Scandic, Arp-Hansen Gruppen og Flemming Østergaard vedrørende projektet.

 
Analyse


Behovs og markedsanalysen forventes færdig d. 15. september

 

Nyheder uge 32

 

Møder uge 32

 

Mette Hay-Schmidt havde gode møder med Skjalm Hvide Hotel, Jørlunde samt  Knud Jensen Bautahøj for input og sparring omkring projektet.


Mette Hay-Schmidt havde møde med forpagterparret Bruun. Da vi stadig er tidligt i processen, aftaltes det at holde tæt kontakt og sikre at Bruun får relevante informationer så de kan give deres gæster tidssvarende information om projektet.

 

Kontakter

 
Mette Hay-Schmidt har haft kontakt til Comwell, Radisson SAS, Scandic, First Hotel for at få input/sparring omkring projektet.

 

Nyheder uge 31

 

Uge 31

 

Kaløven i TV2 Lorry - se klippet her

  

Nyheder uge 30

  

Uge 30

 

Mette Hay-Schmidt har afholdt møder med First, Helnan International Group og Sørup Herregaard for inspiration, sparring m.m.

  

Møder uge 31


Der er ingen møder i denne uge pga. ferie

  

Nyheder uge 29

 

Uge 29

 

Mette Hay-Schmidt havde et konstruktivt møde med Allan L. Agerholm vedrørende hotellets indhold og udformning. Derudover fik Mette Hay-Schmidt input vedrørende valg af operatør/ hotelform.

 

Der vil blive udarbejdet en decideret behovs/markedsanalyse for Hotel Kalvøen. Denne vil blive anvendt som grundlag for hotellets endelige indhold og udformning.


Møder uge 30

 

Mette Hay-Schmidt har møde med Sørup Herregaard og First Hotel i uge 30 for at få yderligere input/sparring om hotellets indhold og udformning.


 

 

Nyheder uge 28

 

Tegning


Efter tegningsperiodens udløb fredag d. 4.7.08, og efter indbetalingsfristens udløb er status følgende:


Der er tegnet 348 nye aktier.


Der er 10.500 aktier i Kalvøen A/S der er fordelt som følgende:


ASX 620 A/S mezzanin                                   7914 stk
Jørn E. Jensen                                                 1050 stk
Povl Arne Hansen & Marianne R. Hansen           243 stk
Frederikssund Kommune                                 178 stk
Niels Martin Viuff                                               150 stk
Øvrige små aktionærer                                   965 stk

 

Uge 28


MHS har i uge 28 haft kontakt til Topsil, Haldor Topsøe, Novo Nordisk, Stryhns, Oasis, Coro Food, Mountain Top Industries, for at høre hvad de lægger vægt på i henhold til værelser / konferencefaciliteter i et hotel.


MHS har haft kontakt til Bautahøj for at få input, sparring omkring et eventuelt samarbejde samt hotellets udformning. Der sættes møde op i uge 32.


MHS har haft kontakt med Skjalm Hvide Hotel, vedrørende sparring samt vedrørende et eventuelt fremtidigt samarbejde. Der er sat møde op i uge 32.

 

Møder uge 29


MHS har møde med Allan L. Agerholm, CPH Hotel Management A/S, vedrørende input/sparring til hotellets udformning og opbygning.
 

Nyheder uge 27 

Tegning


Ugen er primært blevet brugt på at følge udviklingen i tegning af aktier og afvente tegningsperiodens udløb i dag fredag kl. 14.00
Tegningsperioden er nu udløbet og ASX 620 A/S har nu ca. 75 % af aktiekapitalen i Kalvøen A/S.


Uge 28


Der arbejdes på hotellets udformning. Ideer og forslag søges hos forskellige aktører.

  

Nyheder uge 26


Mette Hay-Schmidt havde i uge 26 møde med Mangor & Nagel, Jan Clausen og Landskabsarkitekt Maria Duelund Mortensen vedrørende nænsom beskæring af træer.
Området blev gennemgået og mulighederne drøftet.


Ændringerne af vedtægterne der blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling d. 17. juni, er nu registreret hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen.


Tennisklubben fejrer deres 100 års jubilæum på Restaurant Kalvø i morgen d. 28.06.2008. Kalvøen A/S ønsker et stort tillykke.

 

Nyheder uge 25

 

Møder uge 25

 

Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling d. 17. juni kl. 19.00 på Kalvøen. Forslag vedrørende kapitaludvidelse samt vedtægtsændring blev vedtaget med 2855 stemmer for mod 195 stemmer i mod. Tegningslisten er nu fremlagt på OK revisions kontor. Tegningsperioden går fra d. 19. til d. 4. juli.
Efter den ekstraordinære generalforsamling holdte bestyrelsen møde.


 

Møder uge 26


 

Onsdag har Mette Hay-Schmidt møde med Mangor & Nagel, Jan Clausen samt landskabsarkitekt på Kalvøen vedrørende nænsom beskæring af træer. 

  

Nyheder uge 24

 

Møder uge 24 

 

Mette Hay-Schmidt havde møde med Mogens Stendrup, fra Saabye, Stendrup og Partners. Mogens Stendrup var blevet anbefalet som specialist af Allan L. Agerholm, CPH Hotel Management A/S. Mogens Stendrup er blevet opdateret omkring projektet og vender tilbage med tilbud på at lave udkast til formkrav og indhold af Hotel til endelig projekt.

  

Møder uge 25

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling d. 17. juni kl. 19.00 på Kalvøen.

 

Nyheder uge 23

 

Medlemmer fra bestyrelsen havde et godt møde med Roklubbens formand og næstformand. Generelle ting blev drøftet.


Medlemmer fra bestyrelsen havde et godt møde med Mangor & Nagel, for at gennemgå det foreløbige skitseprojekt. Der arbejdes i uge 24/25 videre med projektet, således hotellets indretning og udformning bliver optimal. Herefter skal der sættes møde op med Kommunen, Mangor & Nagel og Miljøcenter Roskilde for fremlæggelse af projektet.
 

 

Nyheder uge 22

 

Medlemmer for bestyrelsen havde i uge 22 nogle gode møder med forpagter Claus Bruun, med Kurt Andreasen, Formand for tennisklubben samt med Peter Bo Andersen, Erhvervs- og Turistchef. Generelle ting blev gennemgået og vi fik yderligere input til projektet. 100 dagsplanen følges slavisk!

 

Datoen for den ekstraordinære generalforsamling er nu endelig fastlagt til d. 17. juni kl. 19.00 på Restaurant Kalvø. Indkaldelsen sendes til alle aktionærer fredag d. 30.05.2008. Indkaldelsen kan ligeledes læses i sin fulde ordlyd i Frederiksborg Amts Avis lørdag d. 31.05.2008.

 

På den ekstraordinære generalforsamling skal forslag om kapitaludvidelse med fortegningsret behandles. Der er i uge 22 indgået en aftale med storaktionærerne om at de ikke vil udnytte deres fortegningsret ved kapitaludvidelsen.

  

Nyheder uge 21

 

Medlemmer fra Bestyrelsen havde i uge 21 et godt møde med Arkitektfirma Mangor & Nagel, kommunen v. Borgmester Ole Find Jensen, Peter Ryborg, Plan og udviklingschef samt Karsten Ole Knudsen, Ordførende Direktør og den tidligere formand for bestyrelsen Poul Husmer. Vi fik bekræftet at vi må bygge op til byggelinjen. Mangor & Nagel udarbejder skitseprojekt, som kommunen vil foreligge Miljøcenter Roskilde for formel godkendelse.

 

Tirsdag i uge 22 har medlemmer af bestyrelsen møde med forpagter Claus Bruun og med formanden for tennisklubben. Begge møder er sat op for at få de eksisterende aftaler belyst og for at afklare forventningerne til den kommende tid. Onsdag i uge 22 er der møde med Peter Bo Andersen, Erhvervs og turistchef, for at få Peter Bo Andersens input til projektet.

 

Der afholdes møde med roklubben d. 3. juni. Roklubben fylder 100 år d. 29.5.2008 – Et stort tillykke til dem fra Kalvøen A/S.

 

Vi havde estimeret en ny generalforsamling til d. 10. juni. Enkelte storaktionærer kunne ikke denne dag hvorfor vi estimerer at den nye generalforsamling bliver d. 17. juni kl. 19.00. Nærmere informationer kommer her på hjemmesiden, når den endelige dato er vedtaget. 

  

Nyheder uge 20

 

Onsdag uge 20 blev MHS kontaktet af Michael Harder (S), der sammen med Lis Olsen (V) og Jens Ross Andersen (V) vil lave en lille presseevent på Kalvøen, hvor de som museums- og turistpolitikkere vil informere om hvad de mener ’Projekt Kalvøen’ betyder for kommunen. Dejligt med god opbakning.

 

Onsdag uge 20 blev MHS kontaktet af Peter Bo Larsen, Erhvervs og Turistchef i Frederikssunds Erhvervs- og turistcenter. Peter Bo Larsen er yderst positiv overfor projektet og vil gerne hjælpe/støtte hvor det er muligt.