Profil

Da man startede Kalvø-selskabet i 1896 var tanken, at der skulle bygges på Kalvøen, når økonomien tillod det. Allerede fra starten var der imidlertid uenighed om hvad det skulle være. Burde man ikke anlægge et badehotel? Mange var sikre på at det nok skulle trække mennesker til den lille fjordby. 

Diskussionen gik i stå omkring århundredeskiftet, hvor økonomien var nede i en bølgedal. I 1903 tog man fat igen. Økonomien var blevet bedre. Der blev enighed om at bygge en pavillion til 11994 kr – Restaurationsbygningen. Man kunne altid bygge et badehotel, hvis det blev nødvendigt. Pavillionen brændte i 1943, og talen om at bygge et hotel kom frem igen. Der blev ikke bygget hotel, men restaurationsdelen blev genopført i 1951. I 1980 kom tanken frem igen.

Der blev tegnet et projekt og der blev sendt invitation til tegning af anparter ud. Heller ikke her blev planerne til noget. I 1987 blev planerne igen præsenteret for selskabets anpartshavere. Her blev planerne heller ikke til noget. Siden 1987 har der været flere forsøg for på at bygge hotel på Kalvøen. D. 13. Maj 2008 blev der valgt en ny bestyrelse. Bestyrelsen arbejder løbende på muligheder for opførelse af hotel på Kalvøen.

 

Bestyrelsen er per 26.4.2011: Leif Tullberg (Mob.+45 40646900), Jytte Bengtsen, Mette Hay-Schmidt og Povl Arne Hansen

Suppleanter: Henrik Sanders.